Den 4-5: Skalní lezení a záchranné techniky

Babí léto vprostřed krásy Jizerských hor účastníky Kurzu uvítalo i na žulových skalách.

Horští vůdci Karel Kříž, Vojta Dvořák a Martin Šťourač připravili dva dny nabité nácvikem lezeckých, bezpečnostních i záchranných technik na skalách.

Navzdory plnému programu si mnozí z účastníků užili pobyt v horách i běháním nebo koupáním v ledových tůních Jizerky.

Den 2-3: Traumatologie, expediční medicína a stáž na LZS

V dalších dnech jsme vřele uvítali přítomnost Urse Wigeta ze Švýcarska, po právu legendu horské medicíny.

Urs předával své bohaté zkušenosti expedičního lékařství a spolu s Kristinou, Jirkou a Janou uspořádal workshopy v redukcích vykloubenin a alternativních transportech zraněných.

Poté se účastníci přemístili na základnu Letecké záchranné služby v Liberci, kde pod pečlivým vedením Lucky Langové a Miloše Odstrčila absolvovali bohaté odpoledne. Krom seznámení se s fungováním LZS si všichni mohli vyzkoušet slaňovací a evakuační techniky na simulátoru.

Den 1: Traumatologie a výšková medicína

Kristina Höschlová, odborný garant a organizátor kurzu, setkání zahájila tématem Traumatologie v náročném terénu. Spolu s Jirkou Chvojkou představila alternativní analgetické přístupy a dále následoval praktický nácvik vyšetření zraněných v terénu „skrz péřovku“.

Odpoledne Jana Kubalová otevřela téma vysokohorské medicíny včetně praktického využití Gamow bagu.

4.ročník Mezinárodního KURZU HORSKÉ MEDICÍNY v ČR začal letní částí na Jizerce

Letošní Kurz horské medicíny byl zahájen letní částí v malebné osadě Jizerka v Jizerských horách.

Ze 7 zemí světa (Česko, Slovensko, Chorvatsko, Finsko, Irsko, Švýcarsko a Německo) se v útulném pensionu rodiny Šulcových na Jizerce sjelo 11 lékařů, 2 zdravotničtí záchranáři a 8 horolezců, aby sdíleli nadšení pro horskou medicínu.

Avoriaz – Neděle – VRTULNÍK a LAVINA

Další krásný slunečný den začal na základně letecké záchranné služby Mont Blanc Helicopteres.

Pilot Yves a kopilot Cookie připravili skvělou prezentaci jejich práce doplněnou praktickou ukázkou evakuace pacienta na navijáku.

 

Všechny přítomné si hned získali svojí vstřícností, humorem i skromností.

Před zahájením závěrečného cvičení horský záchranář Thomas účastníkům představil multifunkční transportní prostředek „franco-garda“.

Poté byla skupina českých a slovenských záchranářů povolána k lavině s nahlášenými 5 obětmi.

 

Účastníci včetně psa Tessi měli vyhledat oběti, vyšetřit je, poskytnout pokročilou první pomoc, udělat triáž, zavolat profesionální záchranu a oběti evakuovat na místo přistání vrtulníku.

Nesmírný dík patří záchranáři a psovodu Fabricovi, který cvičení perfektně připravil a navíc všem zúčastněným předal spoustu cenných zkušeností z jeho mnohaleté praxe lavinového záchranáře.

Jelikož lavinové cvičení bylo završením celého kurzu,byla pro lektory radost sledovat, jak si při této komplikované záchranné akci účastníci skvěle počínali.

Účelem Kurzu horské medicíny pro horolezce je vypořádat se s život ohrožujícími stavy v odlehlém prostředí a soustředí se především na tyto dovednosti:

– vyšetřit nemocného/zraněného a zhodnotit závažnost situace

– poskytnout zraněnému první pomoc a překlenout čas do příchodu profesionálních záchranářů

– efektivně zorganizovat záchrannou akci

– asistovat na místě profesionálním záchranářům, zejména letecké záchranné službě

 

11 ze 14 účastníků kurzu úspěšně dokončilo všech 6 modulů a získalo diplom, který nepochybně potvrzuje jejich kvalifikaci zvládnout výše zmíněné situace.

Velmi rádi bychom také poděkovali lékařským komisím UIAA, ICAR a ISMM, které kurz podpořily, a dále panu Thomasi Faucherovi a Christophu Estebe (vedoucí záchranářů Avoriaz SERMA) a panu Alainu Colombey (vedoucí letecké základny v Avoriaz) za umožnění této neocenitelné akce.

A tady je pro Vás VIDEO z celého kurzu!