5.den dopoledne měli všichni zúčastnění, rozděleni do malých skupin, možnost aplikovat na 5 scénářích dovednosti záchrany zraněných v zimním terénu dle principů ATLS.

Odpoledne bylo věnováno interaktivnímu semináři, během kterého byly prezentovány zajímavé kazuistiky hypotermie, omrzlin a lavin. Doktor Urs Wiget sdílel zkušenost s hromadným postižením alpinistů těžkou hypotermií, Dr. Lucie Langová představila spolupráci zdravotnické záchranné a horské služby a Dr. Kristina Höschlová přizvala účastníky k řešení kazuistik vybraných omrzlých pacientů.

 

Previous reading
Den 6 s vrtulníkem
Next reading
Den 4 – Lavinový den