Den 4 byl „Lavinový den“. Kristina otevřela tuto část tématem lékařské záchrany a triage a Ivana Sikulová, lavinová specialistka ze Slovenska, pokračovala výcvikem v prevenci a technické záchraně z lavin.

Na konci dne měli všichni účastníci možnost zažít věrně simulované lavinové neštěstí s vyšším počtem obětí a vyzkoušet si organizaci a provedení celé záchranné akce.

Previous reading
Den 5 – trauma v terénu a interaktivní kasuistiky
Next reading
Den 3 – hypotermie, omrzliny a traumatologie