International Climbing and Mountaineering Federation

Společnost UIAA byla založena v roce 1932 a v současné době sdružuje 80 členských asociací v 50 zemích, které představují základnu cca 2,5 milionu lidí. Posláním organizace je podporovat růst a ochranu horolezectví a lezení po celém světě, předem bezpečné a etické horské postupy a podporovat zodpovědný přístup, kulturu a ochranu životního prostředí.

International Commission for Alpine Rescue

Mezinárodní výbor pro vysokohorskou záchranu (horskou službu) ICAR byl založen v roce 1948. ICAR je sdružení, založené dle švýcarského práva, se sídlem v Kloten ve Švýcarsku. ICAR je neziskovou organizací, která nesleduje žádné komerční účely. Ústředním jazykem pro komunikaci je angličtina spolu s němčinou a francouzštinou.

Nejvyšším orgánem je ICAR shromáždění delegátů, v němž jsou jednotlivé členské organizace zastoupené delegáty, jejichž počet závisí od typu členství dané organizace. Toto shromáždění se obvykle koná v říjnu a pořádá ho střídavě některá z členských organizací.
ICAR má čtyři odborné komise, které zpracovávají a zveřejňují svá doporučení ve všech aspektech horské služby (Pozemní, Letecké, Lavinové zahrnující i kynologii a prevenci, Urgentní medicíny).
V současné době má ICAR 85 členských organizací ve 34 zemích světa.

International Society for Mountain Medicine

ISMM (Mezinárodní společnost horské medicíny) byla založena v roce 1985.
Cílem ISMM je vytvořit mezinárodní organizaci pro horskou medicínu vědeckého charakteru a podpořit výzkum, studie, diskuze a publikace týkající se medicínské problematiky hor, v horách žijících lidí a horolezců.
Společnost ISMM v kooperaci s lékařskou komisí ICAR a UIAA určuje pravidla pro vzdělávání v horské medicíně. ISMM udělila tomuto kurzu statut mezinárodně uznaného diplomu „DiMM“, Diploma in Mountain Medicine.

Společnost horské medicíny

Společnost horské medicíny je dobrovolná odborná nepolitická organizace, která sdružuje všechny zájemce o problematiku horské medicíny a zdravotnické aspekty extrémních přírodních podmínek a mechanismy adaptace na tato prostředí. Společnost je nástupce Sekce horské medicíny České společnosti tělovýchovného lékařství.


Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje

ZZS LK je příspěvková organizace zřizovaná Libereckým krajem. Vznikla sloučením bývalých okresních zdravotnických záchranných služeb okresů Liberec, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily dne 1. 10. 2003. Sídlo organizace naleznete v Liberci.
Hlavním úkolem ZZS LK je poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě. Služba je garantovaná státem a je hrazena ze státního rozpočtu a zdravotního pojištění.

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci poskytuje nejen studium technických, ale i humanitně a přírodovědně zaměřených oborů na šesti fakultách a jednom ústavu. Vedle vzdělávací role se orientuje také na vědu a výzkum a spolupráci s podnikatelským prostředím. Univerzita patří ke středně velkým vysokým školám, součástí studentské komunity je v Liberci bezmála 10 000 studentů a studentek.

Společnost DSA a.s.

Společnost DSA a.s. působí na leteckém trhu již od roku 1992. Jejím nosným programem se od roku 1993 stala letecká činnost ve zdravotním systému ČR od repatriačních letů až po provozování letecké záchranné služby. Společnost disponuje největší leteckou školou v české republice provádějící výcvik profesionálních pilotů až po kvalifikaci dopravního pilota. Svou vlastní leteckou techniku dále využívá pro leteckou dopravu, provoz aerotaxi a při leteckých pracích. Pro veškerou svou leteckou techniku zajišťuje servis vlastním střediskem údržby. Zároveň zajišťuje servisní práce i pro ostatní letecké provozovatele a majitele letecké techniky v ČR a EU.

Horská služba České Republiky

Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména:

 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu,
 • poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných,
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor,
 • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS,
 • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení,
 • spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů,
 • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách,
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi,
 • sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení,
 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS,
 • provádí lavinová pozorování,
 • připravuje a školí své členy a čekatele,
 • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

Česká asociace horských vůdců

Česká asociace horských vůdců (ČAHV), anglicky: Czech mountain guide association (CMGA) národní asociace. Zastupuje zájmy, provádí výcvik a hodnocení horských vůdců ve všech formách lezení, alpinismu a skialpinismu.
ČAHV je tedy jediným národním nositelem licence IFMGA.
Horští vůdci, s licencí IFMGA jsou zkušení profesionálové s nejlepší kvalifikací pro vedení lidí v horách. Jejich výcvik a hodnocení trvá mnoho let, a schopnosti, které během té doby získají, jsou výjimečné.
ČAHV stanovuje profesionální standardy pro služby nabízené členy asociace.
Podporuje bezpečnost, dobré kvalitní provedení a zábavu při lezení, a alpinismu a skialpnismu.
ČAHV je členem Mezinárodní federace asociací horských vůdců známe pod zkratkami: IFMGA-anglicky, UIAGM – francouzsky, nebo IVBV – německy, což je útvar, který koordinuje standardy jako jsou vzdělávání , kodexy, právní úpravy a legislativu a vzájemné uznávání 26 národních asociací horských vůdců. Český horský vůdce je členem IFMGA, což jednoduše řečeno znamená, že je to horský vůdce s mezinárodní kvalifikací a znalostmi a dovednostmi pro vedení skupin a jednotlivců ve všech nejnáročnějších horských, skalních a skialpinistických oblastech světa.

Společnost Namche – Outdoor, Travel & Climbing Center

Společnost Namche byla založena v září 1998. Poskytuje podporu pro outdoor, cestování a horolezectví. Firma zahrnuje prodejnu a půjčovnu vybavení do přírody, na cesty, pro lezení, horolezectví a skialpinismus včetně skialpinistického servisu. Firma pod vedením Pepy Šimůnka, certifikovaného horského vůdce UIAGM, a Soni Boštíkové také provozuje lezeckou a skialpovou školu.