Toto byl poslední plánovaný Mezinárodní kurz horské medicíny v České republice, který v uplynulých 5 letech úspěšně absolvovalo 71 lékařů, paramediků a horolezců. Kurz probíhal za podpory nadnárodních společností ISMM, ICAR MedCom a UIAA Medcom a ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, vrtulníkovou společností DSA, Horskou službou České republiky a dalšími společnostmi, kterým všem patří náš hluboký dík a respekt.

Nakonec rádi přidáváme odkaz na krátké video.

Previous reading
Poděkování
Next reading
Závěrečná zkouška