ZÁKLADNÍ MODULY

Modul 1 - EXPEDICE

  Vysokohorská nemoc - jak rozeznat život ohrožující formy?

  Expediční medicína - jak řešit naléhavé stavy na expedici?

  Expediční lékárna

  Telemedicína - jak konzultovat naléhavé stavy s odborníky na dálku?

 

 

Modul 2 - ZIMA

  Hypotermie - jak rozeznat stádia bez teploměru? Kdy do nemocnice?

  Omrzliny - kdy je možno pokračovat v expedici a kdy ne?

  Lavinové trauma - zásady triage a zdravotnické záchrany obětí

  Základy traumatologie

 

 

Modul 3 - PRVNÍ POMOC A LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA V HORÁCH

  Jak jednat v ohrožení života? - praktický nácvik

  Jak poskytnout 1.pomoc? - praktický nácvik

  Jak funguje profesionální záchranná služba v terénu?

  Jak spolupracovat s leteckou záchrannou službou? - stáž na LZS (viz.níže)

  Jak mohu pomoct na místě? - stáž na LZS (viz.níže)

 

 

Modul 4 - TRAUMA

  Jak udělat diagnosu?

  Co je závažné a co ne?

  Zlomeniny - redukce a fixace

  Vykloubeniny - redukce a fixace

  Ošetření a transport zraněného z náročného terénu


ALPSKÉ MODULY

Modul 5 - TRAUMA V NÁROČNÉM ZIMNÍM TERÉNU

  Nácvik manipulace se saněmi a fixačními pomůckami

  Modelové situace poraněných v náročném zimním terénu - přístup, diagnosa, ošetření, vyproštění, spolupráce s LZS

Modul 6 - STÁŽ NA LETECKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ A LAVINOVÉ TRAUMA

  Prohlídka vrtulníků, bezpečnost, nastupování, naviják

  Nácvik s vybavením, příprava na organizovanou záchrannou akci

  Lavinová nehoda - vyhledávání, vyproštění, triage, ošetření a transport obětí

Zajímá Vás, jak probíhal Kurz 2018/2019? Nahlédněte do našich příspěvků.


Stáže na letecké zachranné službě

  představení strojů a vybavení

  bezpečnost při přistání a při pohybu kolem vrtulníku

  nácvik přípravy pacienta pro evakuaci (síť, trojúhelník)

  nakládání pacienta, manipulace s nosítky


  simulace slanění z vrtulníku na trenažeru (ČR)


  simulace vysazení na navijáku (Francie)