DEN 1 – „EXPEDICE“

Den zahájila Jana Kubalová skvělou interaktivní prezentací o nemocech z výšky, kterou následovala další témata expediční medicíny pod vedením Kristiny Höschlové a Jirky Chvojky.

Vysokohorské prostředí lektoři simulovali několika videy představujícími naléhavé stavy ve vysoké nadmořské výšce. Poté následovala praktika v telemedicíně.

     

Byla to velká radost na kurzu přivítat 10 bývalých účastníků a nositelů diplomu horské medicíny, kteří o víkendu přijeli na Jizerku, aby se opět setkali a zároveň do kurzu přispěli svými zkušenostmi jako spoluinstruktoři. 

Během praktik v telemedicíně každý z nich simuloval  „Lékaře na telefonu“ a účastníci se tak nacvičovali v konzultaci naléhavých stavů na expedici.

Večer se k lektorům připojila Lucka Langová a zábavně představila základy resuscitace (KPR) a první pomoci.

 

Previous reading
Kurz pro horolezce – „ZIMA“ – „1.POMOC“ – „VRTULNÍK“
Next reading
Na Jizerce právě proběhl KURZ HORSKÉ MEDICÍNY pro HOROLEZCE