Den 2-3: Traumatologie, expediční medicína a stáž na LZS

V dalších dnech jsme vřele uvítali přítomnost Urse Wigeta ze Švýcarska, po právu legendu horské medicíny.

Urs předával své bohaté zkušenosti expedičního lékařství a spolu s Kristinou, Jirkou a Janou uspořádal workshopy v redukcích vykloubenin a alternativních transportech zraněných.

Poté se účastníci přemístili na základnu Letecké záchranné služby v Liberci, kde pod pečlivým vedením Lucky Langové a Miloše Odstrčila absolvovali bohaté odpoledne. Krom seznámení se s fungováním LZS si všichni mohli vyzkoušet slaňovací a evakuační techniky na simulátoru.

Den 1: Traumatologie a výšková medicína

Kristina Höschlová, odborný garant a organizátor kurzu, setkání zahájila tématem Traumatologie v náročném terénu. Spolu s Jirkou Chvojkou představila alternativní analgetické přístupy a dále následoval praktický nácvik vyšetření zraněných v terénu „skrz péřovku“.

Odpoledne Jana Kubalová otevřela téma vysokohorské medicíny včetně praktického využití Gamow bagu.

4.ročník Mezinárodního KURZU HORSKÉ MEDICÍNY v ČR začal letní částí na Jizerce

Letošní Kurz horské medicíny byl zahájen letní částí v malebné osadě Jizerka v Jizerských horách.

Ze 7 zemí světa (Česko, Slovensko, Chorvatsko, Finsko, Irsko, Švýcarsko a Německo) se v útulném pensionu rodiny Šulcových na Jizerce sjelo 11 lékařů, 2 zdravotničtí záchranáři a 8 horolezců, aby sdíleli nadšení pro horskou medicínu.